Disclaimer

De website van Museumcafé Het Koekoeksnest is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Museumcafé Het Koekoeksnest streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Museumcafé Het Koekoeksnest kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Museumcafé Het Koekoeksnest aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Museumcafé Het Koekoeksnest op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Museumcafé Het Koekoeksnest ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Museumcafé Het Koekoeksnest geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Museumcafé Het Koekoeksnest wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.